rsdDpCOwaCW8SccQxRGSrkr8WYnlYg-XDhSTbzt9vqQ
Menu
Your Cart
Anneler Gününe Özel Nevresim Setlerinde Net 20% İNDİRİM

Hikayemiz

1957 yılında Kayseri’de temelleri atılan ve Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya uzanan Erciyes Anadolu Holding, bugün faaliyetlerini bünyesindeki 34 şirket ile mobilya, tekstil, kimya, pazarlama, kablo ve tel, demir-çelik, lojistik, enerji, finans ve havacılık gibi birçok alanda sektör lideri olarak sürdürmektedir.

Erciyes Anadolu Holding, bünyesinde Bellona, İstikbal, Mondi, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi lider markaları bulundurmaktadır. Doqu Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret A.Ş Erciyes Anadolu Holding’e bağlı bir grup şirketidir. Doqu Home, ev tekstili sektöründe faaliyet göstermekte olup; yatak odası tekstili, banyo grubu tekstili, bebek grubu tekstili ve aksesuar ürün grubunda üretim ve tedarik yapmaktadır.

2019 yılında Kayseri’de kurulan Doqu Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretime de aynı yıl başlamıştır. Kendi öz kaynaklarından yaptığı yatırımlarla sürekli büyüyen Doqu Home, halen 31.640 m² kapalı alan/20.592 m² açık alan, toplam 279 çalışan sayısı ile ev tekstili ve elyaf üretiminde faaliyet göstermektedir.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz, Ev tekstilinde en çok sevilen ve güvenilen marka olmak.

Misyonumuz, İnsanların yaşam alanlarını daha güzel, keyifli ve konforlu kılmak.


Ev Tekstili Politikası

Müşterinin beklentilerini ilk seferde doğru olarak karşılayan, risk tabanlı yaklaşımla sürekli iyileştirme yapan ve sektöre yön veren Doqu Ev Tekstili A.Ş. olarak, etkin kaynak kullanımı ile ürün ve hizmet üretmeyi hedef edindik.

Bütün yasal şartlar ve müşteri şartlarına bağlı kalarak, şirket amaç ve hedefleri doğrultusunda, çalışanlarımızın katılımlarıyla uyguladığımız faaliyetlerimizin tamamında; enerji verimliliğini ön planda tutan, çevreye duyarlı en uygun sistemleri kullanan; kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kaynak kullanımı gibi konuları dikkate alan, iş sağlığı ve güvenlik kültürünü yaşatan, iyileştirmeye ve yenilikçi fikirlere açık olan sistemlerimizin sürekliliğini ve uygunluk yükümlülüklerine uymayı taahhüt ediyoruz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Doqu Ev Tekstili olarak faaliyetlerimizin tamamında çalışan sağlığına zarar verebilecek her türlü kaza ve yaralanmaları önlemeyi , yasal şartlar ve diğer şartlara uygunluğu sağlayarak İSG (İş sağlığı ve güvenliği) tehlikelerini ve risklerini yok etmek veya azaltmak çerçevesinde hedefler belirlemeyi, bu hedefler doğrultusunda güvenli, sağlıklı çalışma ortamı ve koşulları oluşturmayı, çalışanlar ile çalışan temsilcilerinin katılımlarını da fırsat bilerek sistemin sürekli iyileştirilmesi için çalışmayı taahhüt ederiz.


Arge Politikası

Dünya pazarına yön veren, sektöründe lider marka olma yolunda ilerleyen Doqu Ev Tekstili A.Ş. olarak ürün ve müşteri portföyünü hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek, yeni ürünlerde teknolojik, inovatif ve çevreye duyarlı çalışmalara yer vermek, yurt içi ve yurt dışı pazarında lider firma olma hedefi ile piyasa beklentilerine uygun ürünler tasarlamak ve geliştirmektir.


İk Vizyon ve Misyonu

Vizyonumuz, Başarının kaynağı olmak.

Misyonumuz; Dünya pazarına yön veren, sektöründe lider marka olma yolunda ilerleyen Doqu Ev Tekstili A.Ş. olarak; işe alımlarda fırsat eşitliğini gözeten, çalışanları görevlerine uygun eğitimle geliştiren, onlara yeni yetkinlikler kazandıran ve motive ederek işe bağlılıklarını artıran bir insan kaynakları sistemi kurmak.


İk Politikası

1. Temel değerlerimizi benimseyip yaşatacak insanları fırsat eşitliğini gözeterek işe almayı, geliştirmeyi, elde tutmayı,

2. Çalışanlarımızın etkin bir takım çalışması içerisinde, birbirleri ile dayanışma halinde çalışmalarını ve başarıya ulaşmalarını teşvik etmeyi,

3. Açık ve belirli kriterlere göre başarı kazanmış çalışanlarımızı tanıyıp takdir ederek ve maddi ya da maddi olmayan ödüllerle ödüllendirerek memnuniyet düzeylerini, şirkete bağlılıklarını ve çalışma isteklerini artırmayı,

4. Çalışanlarımız arasında yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay olarak etkin iletişim yolları kurmayı ve etkin iletişim araçları kullanmayı hedeflemekteyiz.


Finans Politikası

Doqu Ev Tekstili A.Ş. olarak sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı desteklemeyi, tüm finansal riskleri ve şirket itibarını etkili yönetmek üzere finansal kaynakların efektif kullanımını hedeflemekteyiz.


Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Politikası

Doqu Ev Tekstili A.Ş. olarak Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilirlik Politikamız, gerek bölgesel gerek küresel sorumluluğumuzun bilinciyle paydaşlarımıza karşı sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas almıştır.

Tüm faaliyetlerimizde aşağıda belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde hareket ederiz;

1. Hesap verilebilirlik,

2. Şeffaflık,

3. Etik davranış,

4. Paydaş haklarına saygı,

5. Hukukun üstünlüğüne saygı,

6. Uluslararası davranış normlarına saygı,

7. İnsan Haklarına saygı.

Doqu Ev Tekstili A.Ş. olarak, çalışanlarımızın sendika oluşturma, toplu sözleşme yapma ve istediği sendikayı seçme hakkı bulunmaktadır. Faaliyetlerimizle ilgili yaptığımız risk değerlendirmesi sonucunda riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri alarak sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlarız ve çalışma saatleri ile ilgili kanuna uyarız. Yetişkin olmayan ve yasal yaş sınırının altındaki kişileri çalıştırmayız. Çocuk işçi kesinlikle çalıştırmayız. Borçların iş gücü ile ödenmesi, zorla çalıştırma, yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete izin vermeyiz.

Kuruluşumuz çalışanlarına adil ücret sağlamayı, eşit fırsat sunmayı, sosyal güvence sağlamayı ve ayrımcılık yapmamayı benimsemiştir.

Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak, atık yönetimi noktasında bilinçli hareket ederiz. Atılan her adımda sürdürülebilir başarıyı hedefleyerek çevresel bozulmayı önlemek için de gerekli önlemleri alırız.